sbk-ny-logo.jpg
Smøla Bluesklubb ble stiftet 22.11. 2008 og holder til som navnet sier på Smøla,
Ytre Nordmøre i Møre & Romsdal. 
Intensjonen med klubben er å kunne tilby og opprettholde et musikkmiljø på øya der bluesen vil være hovedsjanger med dens beslektede musikkarter. 
Ha et aktivt ungdomsarbeid og konserter / jam-sessions.
 
I 2010 tok vi skrittet og startet med Skjærgårdsblues. Etter litt frem og tilbake for å finne ut hvor vi skulle arrangere blueshelga falt valget på Veiholmen. Utad er plassen spesiell og folk blir imponert av både beliggenhet og arrangementet generelt. Med en litt trang start de 2 første åra måtte vi ta ett års pause for så å starte på med friskt mot igjen i 2013. Vi håper og tror nå at klubben har strandet på en mal som vi fremover kan fortsette med. Vi er glade for å presentere årets artister og henviser alle til å besøke siden med Skjærgårdsblues og dens undersider.
 
I 2012 kjøpte klubben "sørenden" av Austsmøla Skole. (gymsal, kjøkken, toaletter m/lagerrom).
Vi har opprettholdt gammel tradisjon med ungdomsfester og utleie av lokalene til private selskap. Lokalene begynner å bære preg av slitasje så vi er under stadig oppussing og med en slunken klubbkasse så vil dette ta tid.
 
Skulle du ønske å melde deg inn i klubben så er du velkommen.
Medlemskontingent er kr. 350,- for hovedmedlem
Hovedmedlem + 1 familiemedlem er kr. 500,-
Ungdomsmedlem kr. 150,-
Med i medlemskapet er en rabatt på kr. 50,- på alle arrangement i klubbens regi. I tillegg har du forkjøpsrett på festivaler og arrangement som er knyttet til Norsk Bluesunion
Du får også fritt tilsendt 5 nummer av bladet BluesNews. Utgivelsesdatoer finner du ved å trykke på logoen til BluesNews lenger nede på siden her.
 
Sett beløpet du velger for deg inn på kontnr. 3936.01.06393 og dette er viktig, skriv i tekstfeltet hva beløpet gjelder. (ikke la en annen person betale for deg uten informasjon for da kan du bli vanskelig å spore opp). Du vil deretter motta en bekreftelse der vi vil ha fullt navn, adresse, e-post og telefon for å opprette ditt medlemskap. Deretter får du et medlemskort og neste utgave av BluesNews.
Velkommen skal du være :)
 
 

Lurer du på noe ?

Supert! Melding mottatt.

En stor takk til våre samarbeidspartnere