Nyheter og info:

Hei igjen:)

Innkalling til årsmøte for Smøla Bluesklubb 06/3-20 Kl. 18:00

Møtet holdes i klubbens lokaler på Rokstad.

 

Agenda:

 

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av 2 stk. til å underskrive årsmøteprotokoll

3. Godkjenning av møteinnkallelse

4. Godkjenning av årsmelding

5. Godkjenning av regnskap

6. Behandle og godkjenne handlingsplan for 2020

7. Behandle innkommende forslag

8. Valg (fremlegges av valgkomiteen)

    Etter møtet tar vi en prat om de kommende arrangement og

    aktuelle saker for året.

    Det serveres kaffe og kaker til møtet.

 

    Velkommen skal du være 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor takk til våre samarbeidspartnere